Welkom bij GB Infra

GB Infra is actief in de civieltechnische sector. De dienstverlening omvat toezicht houden op civiele werken en de directievoering daarvan. Zowel civiele werken gelegen in het openbaar gebied, als civiele werken in eigendom van bedrijven of andere partijen. Een combinatie van toezicht houden en directievoeren is ook mogelijk. Vanuit een praktische invalshoek denkt GB Infra graag mee tijdens het voorbereidingstraject.

Het betreft begeleiding van het gehele proces. Van de voorbereiding van het project, tijdens de uitvoeringsfase tot en met de oplevering. Om een project tot een succes te maken is goede communicatie tussen alle direct betrokkenen een belangrijk onderdeel. Dit alles gedreven, ondernemend en enthousiast.

Gilbert Both – GB Infra

PROJECTEN

oktober 26, 2016

Reconstructie projecten

oktober 26, 2016

Bouw en woonrijp maken

oktober 25, 2016

Herinrichtings projecten

september 12, 2016

Kabels en leidingen

september 12, 2016

Explosieven onderzoek

september 12, 2016

Speel voorzieningen

september 12, 2016

Kunstwerken

september 12, 2016

Bagger en oeverwerken

september 12, 2016

Groen projecten

september 12, 2016

Riolerings projecten

september 12, 2016

Waterwerken

september 12, 2016

Gladheids bestrijding

6.405348776002 year ago
Gilbert Both @GilbertBoth
Groot onderhoud Steve Bikobrug in Gouda. Weekend 24/7 slijtlagen vervangen. https://t.co/eMRoGbgctC
4 3
6.4516558853374 year ago
Gilbert Both @GilbertBoth
Project ophogen Jac. P. Thijssenlaan. Belangrijk aspect is het BLVC-plan, Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid… https://t.co/8DoU4nhq5D
1 2
6.4570333269914 year ago
Gilbert Both @GilbertBoth
Ophogen en herinrichten Vreewijk-zuid in Gouda. 14000m2 straatwerk. #gbinfra #toezichthouder https://t.co/5hNs9sNgfz
2 2