Welkom bij GB Infra

GB Infra is actief in de civieltechnische sector. De dienstverlening omvat toezicht houden op civiele werken en de directievoering daarvan. Zowel civiele werken gelegen in het openbaar gebied, als civiele werken in eigendom van bedrijven of andere partijen. Een combinatie van toezicht houden en directievoeren is ook mogelijk. Vanuit een praktische invalshoek denkt GB Infra graag mee tijdens het voorbereidingstraject.

Het betreft begeleiding van het gehele proces. Van de voorbereiding van het project, tijdens de uitvoeringsfase tot en met de oplevering. Om een project tot een succes te maken is goede communicatie tussen alle direct betrokkenen een belangrijk onderdeel. Dit alles gedreven, ondernemend en enthousiast.

Gilbert Both – GB Infra

PROJECTEN

26/10/2016

Reconstructie projecten

26/10/2016

Bouw en woonrijp maken

25/10/2016

Herinrichtings projecten

12/09/2016

Kabels en leidingen

12/09/2016

Explosieven onderzoek

12/09/2016

Speel voorzieningen

12/09/2016

Kunstwerken

12/09/2016

Bagger en oeverwerken

12/09/2016

Groen projecten

12/09/2016

Riolerings projecten

12/09/2016

Waterwerken

12/09/2016

Gladheids bestrijding