Kerntaken toezichthouder:

 • Dagelijks toezicht houden op de uitvoering van civiele werken
 • Controle op de uitvoering van het werk conform contract (RAW en UAV-GC)
 • Communicatie namens opdrachtgever met aannemer
 • Kwaliteitsbewaking
 • Maken van weekrapporten
 • Bewaken van planning en voortgang
 • Beoordeling van ingediende termijnen en meer- en minderwerken
 • Bestekadministratie
 • Bijwonen van bouwvergaderingen
 • Afstemmen en coördineren werkzaamheden derden (o.a. nutsbedrijven)
 • Contactpersoon omwonenden en omliggende bedrijven
 • Afhandeling van klachten tijdens de uitvoering
 • Organiseren van deel- en eindopleveringen

 

Kerntaken directievoerder:

 • Verantwoordelijk voor de directievoering van een civiel technisch project
 • Zorgen voor de correcte uitvoering van het project
 • Organiseren en voorzitten van (bouw)overleggen
 • Beheren van het contract vanuit de opdrachtgever
 • Financieel verantwoordelijk voor de contracten vanuit de opdrachtgever
 • Plannen en coördineren van werken in uitvoering
 • Opstellen voortgangsrapportages
 • Oplossingen aandragen voor problemen bij realisatie van werkzaamheden/ projecten